W "Pracach Instytutu Odlewnictwa" publikowane są oryginalne artykuły z zakresu inżynierii materiałowej tworzyw i materiałów odlewniczych, analizy procesów krzepnięcia i krystalizacji stopów, wspomagania komputerowego z zakresu konstrukcji odlewów i modelowania procesów odlewniczych, a także korozji materiałów.

Kwartalnik „Prace Instytutu Odlewnictwa" afiliowany przy naszym Instytucie otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcia dla czasopism naukowych".

Jerzy J. Sobczak: Od Redakcji

Jerzy J. Sobczak: Od Redakcji (2012 r.)

ISSN (online) 2084-123X

ISSN (druk - wersja podstawowa czasopisma) 1899-2439

 

Od 1 października 2019 r. kwartalnik "Prace Instytutu Odlewnictwa" zmienia nazwę na "Journal of Applied Materials Engineering".

ISSN (online) - 2658-1744

ISSN (druk - wersja podstawowa czasopisma) 2658-0152

 
Od 1 sierpnia 2019 r. artykuły zamieszczane w czasopiśmie są na licencji CC BY-SA 3.0 Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0.

Uprzejmie informujemy, że zgłaszanie artykułów do czasopisma od 2020 r. odbywa się za pośrednictwem nowej strony internetowej https://jame.jams.pub/! Numer 4/2019 ukaże się na dotychczasowej stronie w I kwartale br. 

"Prace Instytutu Odlewnictwa" są indeksowane w bazach, m.in. w:

  • "Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych" BazTech,
  • ICI Journal Master List (Index Copernicus),
  • ProQuest,
  • ARIANTA - Naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne,
  • EBSCO,
  • Chemical Abstracts Service,
  • CEON Biblioteka Nauki,
  • WorldCat,
  • PBN-POL-Index,
  • Google Scholar.

Punktacja MNiSZW: 2010 r.: 6; 2012 r.: 5; 2013 r.: 4, 2014 r.: 5, 2015 r.: 10, 2016 r.: 10; 2019 r.: 20.

Punktacja w bazie Index Copernicus: 2011 r.: 4,14; 2012 r.: 5,15; 2013: 6,18; 2014: 82,67; 2015: 92,32; 2016: 88,75; 2017: 94,32; 2018: 95,93; 2019: 100,00.

Formularz zamówienia prenumeraty na 2020 rok (wersja drukowana)