W "Pracach Instytutu Odlewnictwa" publikowane są oryginalne artykuły z zakresu inżynierii materiałowej tworzyw i materiałów odlewniczych, analizy procesów krzepnięcia i krystalizacji stopów oraz wspomagania komputerowego z zakresu konstrukcji odlewów i modelowania procesów odlewniczych.

 

Jerzy J. Sobczak: Od Redakcji

Jerzy J. Sobczak: Od Redakcji (2012 r.)

 

 

 

 

 


ISSN (online) 2084-123X
ISSN (druk - wersja podstawowa czasopisma) 1899-2439

"Prace Instytutu Odlewnictwa" są indeksowane w bazach, m.in. w:

  • "Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych" BazTech,
  • ICI Journal Master List (Index Copernicus),
  • ProQuest,
  • ARIANTA - Naukowe i branżowe czasopisma elektroniczne,
  • EBSCO,
  • Chemical Abstracts Service,
  • CEON Biblioteka Nauki,
  • WorldCat,
  • PBN-POL-Index,
  • Google Scholar.

Punktacja MNiSZW: 2010 r.: 6; 2012 r.: 5; 2013 r.: 4, 2014 r.: 5, 2015 r.: 10, 2016 r.: 10.

Punktacja w bazie Index Copernicus: 2011 r.: 4,14; 2012 r.: 5,15; 2013: 6,18; 2014: 82,67; 2015: 92,32; 2016: 88,75; 2017: 94,32.

Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Index Plus" (projekt nr IxP 0030 2012).

Lista Recenzentów "Prac Instytutu Odlewnictwa" w 2017 roku

Lista Recenzentów "Prac Instytutu Odlewnictwa" w 2016 roku

Lista Recenzentów "Prac Instytutu Odlewnictwa" w 2015 roku

Lista Recenzentów "Prac Instytutu Odlewnictwa" w 2014 roku

Lista Recenzentów "Prac Instytutu Odlewnictwa" w 2013 roku

Lista Recenzentów "Prac Instytutu Odlewnictwa" w 2012 roku

Formularz zamówienia prenumeraty na 2018 rok (wersja drukowana)

Formularz zamówienia prenumeraty na 2019 rok (wersja drukowana)