Piotr Długosz, Paweł Darłak, Piotr Drzymała, Jerzy J. Sobczak

Popioły lotne, jako zbrojenie kompozytów metalowych na osnowie stopów metali lekkich. Część 2. Badania wysokotemperaturowe

Streszczenie

W drugiej części publikowanego cyklu zaprezentowano wyniki badań wysokotemperaturowych wybranych popiołów lotnych, przeznaczonych na zbrojenie materiałów kompozytowych typu ALFA. Na podstawie wykresów obrazujących zmiany wymiarów próbki w funkcji temperatury wyznaczono punkty charakterystyczne, odpowiadające wartościom temperatury spiekania, mięknięcia, topnienia i płynięcia. Poprawność wyników badań termicznych potwierdzono w testach wtórnych, porównawczych, które przeprowadzono w zróżnicowanych warunkach nagrzewania. W efekcie prac wytypowano
popioły o najwyższej odporności termicznej.


Słowa kluczowe: energetyka, węgiel, popiół lotny, gospodarka odpadami, badania wysokotemperaturowe, kompozyty ALFA,


pdfPobierz artykuł 2.78 MB >>Marcin Małysza, Jerzy Stachańczyk, Stanisław Pysz

Proces wykonywania modeli wytapianych – symulacja komputerowa

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej i wizualizację procesu wykonywania modeli wytapianych. Symulację komputerową przeprowadzono przy zmiennej lepkości masy modelowej i zaprogramowanych parametrach techniczno-technologicznych wykonania modelu - ciśnienie wprowadzenia masy modelowej do matrycy, usytuowanie i wymiary układu zasilającego, geometria przepływu. Przedstawione wyniki to efekt zapoczątkowanych badań symulacyjnych procesu wykonywania modeli.


Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, modele wytapiane, lepkość dynamiczna, układ zasilający, geometria przepływu,


pdfPobierz artykuł 0.99 MB >>Katarzyna Perszewska, Janusz Faber, Maria Żmudzińska, Zbigniew Maniowski, Zdzisław Żółkiewicz

Badania laboratoryjne minimalizacji emisji zapachowych zanieczyszczeń organicznych wydzielanych podczas zgazowywania modeli styropianowych

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wydzielania się związków chemicznych o nieprzyjemnym zapachu podczas ogrzewania styropianowych modeli odlewniczych oraz rozwiązanie zmierzające do zmniejszenia ich odczuwania w środowisku. Badania prowadzono przy użyciu tzw. elektronicznego nosa. Na podstawie otrzymanych wyników wykazano skuteczność zastosowanego sposobu redukcji odorów.


Słowa kluczowe: odory, styropianowe modele odlewnicze, nos elektroniczny,


pdfPobierz artykuł 726.6 KB >>Aleksandra Jarco, Stanisław Rzadkosz, Jacek Krokosz, Rafał Pabiś, Andrzej Gil, Edward Czekaj, Stanisław Młodnicki, Ryszard Ćwiklak

Studium technologiczno-konstrukcyjne wykorzystania techniki szybkiego prototypowania do wykonania odlewu artystycznego – medalu 65-lecia Instytutu Odlewnictwa w Krakowie

Streszczenie

Podjęto działania w zakresie wykonania odlewu artystycznego, to jest medalu 65-lecia Instytutu Odlewnictwa - z wykorzystaniem techniki szybkiego prototypowania. Opisano najważniejsze operacje technologiczne procesu od rysunku 2D do gotowego wyrobu. Wykazano, że teza postawiona w pracy - jest możliwa do realizacji według najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w technologii odlewniczej.


Słowa kluczowe: szybkie prototypowanie, rysunek 2D, odlew artystyczny, projektowanie komputerowe, metoda wytapianych modeli, brąz B555,


pdfPobierz artykuł 904.5 KB >>Zdzisław Żółkiewicz, Stanisław Młodnicki, Jacek Krokosz, Rafał Pabiś, Ryszard Ćwiklak

Badanie innowacyjnych mieszanek do wykonania form gipsowych dla odlewów artystycznych

Streszczenie

Przeprowadzono badania właściwości technologicznych opracowanych w Instytucie Odlewnictwa doświadczalnych mieszanek gipsowych. Opracowano mieszanki masy ceramicznej, w których podstawowym materiałem jest gips syntetyczny. Składniki opracowanej mieszanki badano w celu określenia podstawowych właściwości technicznych i użytkowych. Wyniki badań przedstawiono na rysunkach.


Słowa kluczowe: odlew artystyczny, forma, forma ceramiczna, gips, odlew ze stopów metali nieżelaznych,


pdfPobierz artykuł 2.27 MB >>