Jerzy J. Sobczak, Ludmil B. Drenchev

PRACE STUDIALNE NAD TEORETYCZNYMI I PRAKTYCZNYMI ASPEKTAMI PROJEKTOWANIA MATERIAŁÓW LŻEJSZYCH OD POWIETRZA

Streszczenie

W artykule omówiono wybrane teoretyczne aspekty projektowania ultralekkich materiałów kompozytowych. Przeanalizowano potencjalne zastosowanie pian syntektycznych w produkcji kompozytów lżejszych od powietrza. Uwzględniono alotropowe odmiany węgla (fulereny, „kolosalne" nanorurki węglowe), jak również niektóre substancje niewęglowe mogące znaleźć zastosowanie jako komponenty ultralekkich kompozytów. Podano wzory, które pozwalają obliczyć wielkość fulerenów, liczbę atomów węgla w ich strukturze i grubość ścianek fazy zbrojącej. Stwierdzono, że cząsteczki węgla 3D (fulereny) i nanorurki węgla o makrorozmiarach stanowią najbardziej obiecujące substancje do projektowania ultralekkich materiałów o gęstości mniejszej od gęstości powietrza.


Słowa kluczowe: ultralekkie materiały, kompozyty, piany syntaktyczne, alotropowe odmiany węgla,


pdfPobierz artykuł 1.75 MB >>Piotr Dudek, Aleksander Fajkiel, Tomasz Reguła, Janusz Mielniczuk

POWŁOKI KONWERSYJNE NA ODLEWACH CIŚNIENIOWYCH ZE STOPÓW MAGNEZU CZĘŚĆ 1: WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA JAKOŚĆ ODLEWÓW ZE STOPU AZ91

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań nad doborem optymalnych parametrów technologicznych odlewania gorącokomorowej maszyny ciśnieniowej w celu uzyskania odlewów ze stopu magnezu AZ91, przeznaczonych do pokrywania powłokami ochronno-dekoracyjnymi. Odlewy takie wymagają szczególnej staranności wykonania, ponieważ - oprócz odpowiednich właściwości mechanicznych i małej porowatości, muszą charakteryzować się bardzo dobrym stanem powierzchni (odpowiednia faktura i chropowatość oraz brak wad powierzchniowych, takich jak: linie płynięcia, fałdy, smugi itp.). Dla wytypowanego detalu (odlew klamki) opracowano plan eksperymentu, według którego przeprowadzono badania na stanowisku odlewania ciśnieniowego w odlewni POLMAG w celu określenia istotnych parametrów wpływających na jakość powierzchni odlewów.


Słowa kluczowe: gorącokomorowa maszyna ciśnieniowa, powłoki ochronno-dekoracyjne, porowatość, chropowatość,


pdfPobierz artykuł 1.37 MB >>Jerzy Stachańczyk, Zbigniew Maniowski, Stanisław Pysz, Jan Krawczyk

ANALIZA UKŁADÓW WLEWOWYCH I ZASILAJĄCYCH DLA ODLEWU WPUSTU W WERSJI BEZ I Z WYKORZYSTANIEM PROCESU FILTRACJI

Streszczenie

Na przykładzie odlewu wpustu pokazano przebieg przepływu w układzie wlewowym, podczas wpływania do wnęki formy oraz w formie odlewniczej. Analizowano sposób doprowadzenia metalu do wnęki formy na jego końcowe właściwości. Zwrócono szczególną uwagę na prawidłowy proces ewakuacji powietrza z formy, mieszania się metalu z powietrzem w powiązaniu ze sposobem doprowadzenia, czyli wlewami doprowadzającymi. Analizę przeprowadzono dla klasycznego układu wlewowego, także z wykorzystaniem filtrów oraz z wykorzystaniem filtrów w układzie wlewowym.


Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, układ wlewowo-zasilający, filtracja ciekłego metalu,


pdfPobierz artykuł 969.0 KB >>Katarzyna Szczepaniak-Lalewicz

INTELIGENTNE NANOSTRUKTURY – DUŻO GADANIA, MAŁO EFEKTÓW? MITY I FAKTY

Streszczenie

Inteligentne nanomateriały to takie, których struktury i elementy wykazują osobliwe i doskonale rozwinięte właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne spowodowane ich nanorozmiarami. Otrzymywaniem i zastosowaniem inteligentnych nanostruktur, w których co najmniej jeden wymiar jest wyrażony w skali nanometrycznej, 0,1-100 nm, zajmuje się nanotechnologia. Nanotechnologia to nowoczesna dziedzina nauki, która stwarza bardzo duże możliwości. Podstawowym celem nanotechnologii jest wykorzystanie unikatowych właściwości poprzez osiągnięcie kontroli na poziomie atomowym i molekularnym cząstek oraz opracowanie skutecznego sposobu ich wytwarzania i wykorzystania.


Słowa kluczowe: nanomateriał, nanotechnologia, nanostruktura, biomimetyka,


pdfPobierz artykuł 1.27 MB >>