Andrzej Baliński

WPŁYW KONDYCJONOWANIA TERMICZNEGO SZKLIWA KRZEMIANOWO-SODOWEGO NA WARTOŚĆ POTENCJAŁU ZETA UWODNIONEGO KRZEMIANU SODU

Streszczenie

Przedstawiono zagadnienia związane ze zmianą wartości potencjału Zeta uwodnionego krzemianu sodu. Uwodniony krzemian sodu był wykonany ze szkliwa krzemianowo-sodowego poddanego kondycjonowaniu termicznemu w temperaturze 1350°C przez 60, 90 i 120 minut. Stwierdzono, że we wszystkich rodzajach uwodnionego krzemianu sodu występują cząstki o zbliżonych właściwościach elektrokinetycznych. W uwodnionym krzemianie sodu wykonanym ze szkliwa krzemianowo-sodowego poddanego kondycjonowaniu termicznemu przez 120 minut, cząstki o największej wartości potencjału Zeta są źródłem największej intensywności rozpraszania światła laserowego.


Słowa kluczowe: uwodniony krzemian sodu, szkliwo krzemianowo-sodowe, potencjał Zeta,


pdfPobierz artykuł 352.9 KB >>Piotr Dudek, Aleksander Fajkiel, Tomasz Reguła, Marzena Lech-Grega, Marek Nowak, Mieczysław Opyrchał

POWŁOKI KONWERSYJNE NA ODLEWACH CIŚNIENIOWYCH ZE STOPÓW MAGNEZU CZĘŚĆ II: OPRACOWANIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA POWŁOK DEKORACYJNO-OCHRONNYCH NA ODLEWACH CIŚNIENIOWYCH ZE STOPÓW MAGNEZU

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań technologii wytwarzania powłok chromianowych o charakterze dekoracyjno-ochronnym na odlewach ciśnieniowych ze stopu magnezu AZ91(MgAl9Zn1). W wyniku prac zostały dopracowane parametry obróbki mechanicznej oraz skład kąpieli roztworów pozwalające na uzyskanie prawidłowych powłok chromianowych na wyrobach odlewanych ze stopu magnezu. Na podstawie badań topografii powierzchni odlewów stwierdzono, że skład chemiczny i fazowy w warstwie przypowierzchniowej odlewu ma decydujący wpływ na jakość uzyskanych powłok.


Słowa kluczowe: stopy magnezu, powłoki konwersyjne, chromianowe powłoki ochronno-dekoracyjne, odlewnictwo ciśnieniowe,


pdfPobierz artykuł 1.05 MB >>Zdzisław Żółkiewicz, Wiesław Jankowski

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI FILTRACYJNYCH DOŚWIADCZALNYCH WARSTW CERAMICZNYCH

Streszczenie

Jednym z podstawowych parametrów decydującym o prawidłowym przebiegu procesu zgazowywania modelu - z równoczesnym zapełnianiem przez ciekły metal formy, są właściwości powłoki ceramicznej nanoszonej na model polistyrenowy. Do tych czynników zalicza się przepuszczalność i wytrzymałość mechaniczną oraz termiczną powłoki. W artykule przedstawiono opracowany przyrząd oraz wyniki badań właściwości filtracyjnych wytypowanych doświadczalnych powłok ceramicznych nanoszonych na model polistyrenowy w procesie modeli zgazowywanych.


Słowa kluczowe: modele zgazowywane, lost foam, filtracja, przepuszczalność, wytrzymałość, warstwa ceramiczna,


pdfPobierz artykuł 871.9 KB >>Andrzej Gwiżdż, Stanisław Pysz, Paweł Gonera

BADANIA SYMULACYJNE (Z WYKORZYSTANIEM METOD OBLICZEŃ NUMERYCZNYCH) ZALEWANIA I KRZEPNIĘCIA WYBRANYCH ODLEWÓW ZE STOPÓW ŻELAZA

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki komputerowej symulacji MAGMASoft i MAGMAIron zalewania i krzepnięcia w technologii wytwarzania odlewu ze staliwa 35GSM oraz odlewów z żeliwa sferoidalnego GJS400-15 i GJS600-3. Na podstawie założonej technologii wyjściowej przedstawiono wyniki tej symulacji w postaci rysunków 3D technologii odlewania, wybranych kolejnych faz krzepnięcia oraz porowatości końcowej w analizowanej technologii. Na podstawie tej symulacji wprowadzono zmiany w technologii odlewania, wykonano ponownie symulację komputerową nowej technologii, porównując rezultaty z technologią wyjściową.


Słowa kluczowe: komputerowe wspomaganie produkcji odlewniczej, symulacja krzepnięcia, żeliwo i staliwo,


pdfPobierz artykuł 857.1 KB >>