Kolegium Redakcyjne

 • Dr hab. inż. Zenon PIROWSKI, prof. IOd
 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Józef SOBCZAK
 • Dr hab. inż. Edward CZEKAJ, prof. IOd
 • Dr hab. inż. Małgorzata WARMUZEK, prof. IOd
 • Mgr Anna SAMEK-BUGNO (Sekretarz Redakcji)

Do listopada 2018 r.

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Józef SOBCZAK (Redaktor Naczelny)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej BALIŃSKI (Z-ca Redaktora Naczelnego)
 • Prof. dr hab. inż. Andrzej BIAŁOBRZESKI
 • Dr hab. inż. Zenon PIROWSKI, prof. IOd
 • Prof. dr hab. inż. Stanisława KLUSKA-NAWARECKA
 • Prof. dr hab. inż. Natalia SOBCZAK
 • Prof. dr hab. inż. Józef Szczepan SUCHY
 • Mgr Joanna MADEJ (Sekretarz Redakcji - do 31 marca 2019 r.)

 

Redaktor statystyczny: Mgr Elżbieta BALCER

Redaktorzy tematyczni:

 • Dr inż. Jadwiga KAMIŃSKA (odlewnictwo)
 • Dr hab. inż. Tomasz DUDZIAK (inżynieria materiałowa)
 • Dr inż. Piotr DUDEK (metalurgia)