• Prof. dr hab. inż. Jerzy Józef SOBCZAK (Redaktor Naczelny)
  • Prof. dr hab. inż. Andrzej BALIŃSKI (Z-ca Redaktora Naczelnego)
  • Prof. dr hab. inż. Andrzej BIAŁOBRZESKI
  • Dr hab. inż. Zenon PIROWSKI, prof. IOd
  • Prof. dr hab. inż. Stanisława KLUSKA-NAWARECKA
  • Prof. dr hab. inż. Józef Szczepan SUCHY
  • Mgr Joanna MADEJ (Sekretarz Redakcji)

 

Redaktor statystyczny: Mgr Elżbieta BALCER

Redaktorzy tematyczni:

  • Prof. dr hab. inż. Natalia SOBCZAK (chemia fizyczna)
  • Dr inż. Jadwiga KAMIŃSKA (odlewnictwo)
  • Dr inż. Tomasz DUDZIAK (inżynieria materiałowa)
  • Dr inż. Piotr DUDEK (metalurgia)