Natalia Sobczak, Rafał Nowak, Alberto Passerone, Fabrizzio Valenza, Maria L. Muolo, Lucyna Jaworska, Fabrizio Barberis, Marco Capurro

ZWILŻANIE i ŁĄCZENIE HfB2 i Ta z Ni

Streszczenie

Przeprowadzono badania procesu zwilżania w próżni układu HfB2/Ta przez Ni. Zwarte próbki HfB2 (czystość 99.5%) otrzymano sposobem spiekania w wysokiej temperaturze bez dodatków aktywujących spiekanie, stosując wysokie ciśnienie 7 GPa. Rejestracja procesu zwilżania w czasie rzeczywistym za pomocą kamery cyfrowej o wysokiej rozdzielczości w połączeniu z zastosowanym precyzyjnym pomiarem temperatury wykazały, że intensywne oddziaływanie w parze Ni/HfB2 zachodzi podczas wspólnego nagrzewania w temperaturze kiedy Ni jest jeszcze w stanie stałym a nadtapianie metalu w obszarze kontaktu dwóch materiałów występuje już w temperaturze ~1300ºC. Następnie stop Ni-B, powstający in situ podczas nagrzewania, zwilża i rozpływa się po całej powierzchni HfB2, wypełniając szczelinę pomiędzy dwoma materiałami w parze HfB2/Ta, tworząc połączenie o złożonej strukturze gradientowej i dobrej wytrzymałości.


Słowa kluczowe: zwilżanie, połączenie, borek hafnu, tantal, nikiel,


pdfPobierz artykuł 895.3 KB >>Zbigniew Stefański, Małgorzata Warmuzek, Łukasz Boroń

OPRACOWANIE TECHNOLOGII PRODUKCJI „BENTONITU ZMODYFIKOWANEGO” PRZEZNACZONEGO DO WYKONYWANIA ODLEWÓW STALIWNYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM JAKOŚCI ICH WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ

Streszczenie

W artykule przedstawiono ważniejsze wyniki prac badawczych rozwojowych i wdrożeniowych, zrealizowanych w ramach jednego z Projektów Celowych w wyniku współpracy pomiędzy Przedsiębiorstwem Techniczno Handlowym CERTECH w Niedomicach (producentem materiałów dla potrzeb odlewnictwa), a Instytutem Odlewnictwa w Krakowie. Celem projektu było opracowanie innowacyjnej technologii i uruchomienie produkcji „bentonitu zmodyfikowanego" przeznaczonego do wykonywania odlewów staliwnych o bardzo dobrej jakości powierzchni. Przedstawiono oraz omówiono wyniki badań dotyczących możliwości zastosowania dodatków węglowych w masie formierskiej przeznaczonej do wykonywania odlewów staliwnych, ich wpływu na jakość powierzchni odlewów, szczególnie na warstwę powierzchniową (naskórek odlewniczy), w aspekcie ewentualnego nawęglenia powierzchni odlewów. Efektem przedstawionych badań było opracowanie „bentonitu zmodyfikowanego", technologii jego wytwarzania oraz uruchomienie produkcji na skalę przemysłową.


Słowa kluczowe: masy formierskie bentonitowe, odlewy staliwne, pył węglowy, zamienniki pyłu węglowego, jakość powierzchni odlewów, naskórek odlewniczy,


pdfPobierz artykuł 1.04 MB >>Andrzej Gazda, Zbigniew Górny, Stanisława Kluska-Nawarecka, Krzysztof Saja, Małgorzata Warmuzek

WPŁYW MODYFIKACJI I OBRÓBKI CIEPLNEJ (PRZESYCANIE, PRZESYCANIE + STARZENIE) NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE BRĄZU CuAl10Fe3Mn2

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienia oceny wpływu modyfikacji oraz wielowariantowej obróbki cieplnej na właściwości mechaniczne brązu aluminiowego CuAl10Fe3Mn2. Analizę przeprowadzono na podstawie badań wytrzymałości (Rm, Rp0,2, A, Z), twardości (HB), badań kalorymetrycznych i dylatometrycznych, a także badań metalograficznych. Analizę otrzymanych wyników przeprowadzono z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy statystycznej problemu odwrotnego metodą logiki rozmytej, wraz z interpretacją graficzną za pomocą wykresów powierzchniowych. Uzyskano interesujące wyniki, pozwalające w pewnym stopniu na sterowanie właściwościami mechanicznymi stopu CuAl10Fe3Mn2 w zależności od rodzaju prowadzonej obróbki cieplnej.


Słowa kluczowe: modyfikacja stopów miedzi, stopy miedzi, obróbka cieplna,


pdfPobierz artykuł 1.37 MB >>