Andrzej Baliński

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z POMIAREM WIELKOŚCI I ROZKŁADU WIELKOŚCI CZĄSTEK

Streszczenie

Artykuł ma charakter dyskusyjny. Przedstawiono w nim problemy dotyczące określenia wielkości cząstek oraz ich średniej średnicy. Cząstki rozpatrywano jako fazę rozproszoną w różnych układach, w tym koloidalnych. Omówiono podstawowe metody pomiaru wielkości cząstek oraz zalety i wady tych metod.


Słowa kluczowe: wielkość cząstek, metody pomiaru,


pdfPobierz artykuł 570.0 KB >>Magdalena Bacior, Aleksandra Siewiorek, Artur Kudyba, Natalia Sobczak

BADANIE POWIERZCHNIOWYCH ZANIECZYSZCZEŃ JONOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH NA PŁYTKACH OBWODÓW DRUKOWANYCH

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju pokrycia płytek obwodów drukowanych PCB na ilość występujących na ich powierzchni zanieczyszczeń jonowych. Badania wykonano w temperaturze pokojowej na płytkach PCB z trzema rodzajami pokrycia: HASL LF - bezołowiowe, ENIG, OSP - pokrycie organiczne.


Słowa kluczowe: zanieczyszczenia jonowe, płytki PCB,


pdfPobierz artykuł 3.71 MB >>Janusz Faber, Maria Żmudzińska, Katarzyna Perszewska

OCZYSZCZANIE WYBRANYCH ODPADÓW ODLEWNICZYCH METODĄ BIODEGRADACJI (BADANIA WSTĘPNE)

Streszczenie

Artykuł przedstawia możliwości zastosowania biopreparatu Bio Activ PH do oczyszczania z substancji toksycznych (fenol, formaldehyd) wybranych rodzajów odpadowych mas formierskich i rdzeniowych w skali laboratoryjnej. Metoda ta nie była dotychczas stosowana do tego rodzaju odpadów. Badano możliwości biodegradacji zanieczyszczeń zawartych w odpadowych masach sporządzonych z piasków powlekanych żywicami fenolowymi. Zastosowanie gotowego biopreparatu do oczyszczania ze związków fenolu odcieków z mas odpadowych dało pozytywne wyniki, natomiast dodanie go bezpośrednio do odpadu nie przyniosło spodziewanych rezultatów.


Słowa kluczowe: biodegradacja, biopreparat, odpady, oczyszczanie, odlewnictwo, ochrona środowiska,


pdfPobierz artykuł 328.5 KB >>Andrzej Gwiżdż, Marcin Małysza, Mieczysław Nowak

ZASTOSOWANIE PROGRAMU FLOW-3D DO SYMULACJI PROCESU ZALEWANIA ORAZ KRZEPNIĘCIA ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO. CZ. 1

Streszczenie

Przeprowadzono analizę symulacyjną zalewania i krzepnięcia odlewów z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 zasuw miękko uszczelnionych do sieci gazowych z rur PE. Analiza ta przeprowadzona została w programie Flow-3D. Na podstawie dostarczonych przez Fabrykę Armatur JAFAR SA dokumentacji dwuwymiarowej wykonane zostały bryły przestrzenne w programie CAD, które następnie zostały poddane analizie symulacyjnej odlewania oraz krzepnięcia dla zasuw trzech wielkości DN50, DN100 i DN150. W niniejszej pracy przedstawiono analizę dotyczącą odlewów żeliwnych składających się na zasuwę wielkości DN150. Analiza objęła różne warianty technologii odlewnia i była podstawą do wyboru optymalnej technologii, na podstawie, której wykonano dokumentację konstrukcyjną płyt modelowych i modeli do wykonania prototypowych odlewów. Zastosowanie programu Flow-3D do symulacji zalewania i krzepnięcia odlewów do zasuw mniejszych DN50 zostanie przedstawione w części II.


Słowa kluczowe: komputerowe wspomaganie produkcji odlewniczej, symulacja zalewania i krzepnięcia, armatura żeliwna do instalacji przesyłowych gazu,


pdfPobierz artykuł 3.17 MB >>