Marta Homa, Zenon Pirowski, Patrycja Turalska, Adam Bitka, Krzysztof Jaśkowiec

Właściwości termofizyczne staliwa 30MCDB64-M oraz 30NSCDV86-M w stanie odlewanym

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki kompleksowych badań właściwości termofizycznych staliwa 30MCDB64-M oraz 30NSCDV86-M w stanie odlewanym, w tym przewodnictwo temperaturowe, przewodność cieplną, ciepło właściwe, rozszerzalność cieplną oraz zmianę gęstości w funkcji temperatury. Pomiary przewodnictwa temperaturowego wykonano za pomocą Laserowej Analizy Impulsowej (LFA) w zakresie temperatury 25-1000°C. Badania kalorymetryczne w temperaturze od 25°C do 1300°C przeprowadzono metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), podczas gdy zmiany rozszerzalności cieplnej, współczynnika rozszerzalności cieplnej oraz pomiar zmiany gęstości w funkcji temperatury wyznaczono metodą dylatometryczną (DIL) w zakresie temperatury od 25°C do 900°C. Zmianę przewodności cieplnej w funkcji temperatury wyznaczono za pomocą algorytmów matematycznych oprogramowania Netzsch LFA Analysis 4.8.5.


Słowa kluczowe: staliwo odporne na ścieranie, właściwości termofizyczne, temperatury przemian, ciepło topnienia, rozszerzalność cieplna, współczynnik rozszerzalności cieplnej, przewodność cieplna,


pdfPobierz artykuł 4.07 MB >>Ewa Jankowska, Kamil Frączek, Karol Kopciuch

Assessment of cast-on-strap joints of lead acid batteries

Streszczenie

This paper presents the results of an examination of cast-on-strap joints of lead acid batteries with different discharge capacities. The galvanic joints of lugs of selected cells in lead acid batteries were analyzed. The study showed some defects that may occur in these joints. Examples of the defects that can affect battery lifespan were presented.


Słowa kluczowe: lead acid cell, electric parameters, capacities, cast-on-strap, joints,


pdfPobierz artykuł 6.99 MB >>Viktoriya Boyko, Edward Czekaj, Małgorzata Warmuzek, Kostiantyn Mykhalenkov

The effect of alloying additions on the structure and properties of Al-Mg-Si-Mn casting alloy – A review

Streszczenie

The designing of new light-weight alloys for continuous replacement of cast iron and steel parts is now the mainstream regarding energy saving and improvement of fuel consumption in the transportation sector. Parallel with the remarkable advances in aluminium wrought alloys, the search for novel efficient casting alloys still attracts the attention of researchers and manufacturers of aluminium casting. The last decades have shown a growing interest in Al-Mg-Si-Mn casting alloys. Despite their active implementation into foundry practice, there is a lack of research regarding their structural formation after additional alloying by Cu, Zn, Sc, Zr, Ti, Li, and especially the effect of ‘natural hardening’ when an alloy undergoes aging from as-cast condition. In this paper the authors have summarised the existing information on the Al-Mg-Si-Mn casting alloys, including their structure and the effects of Mn, Cu, Zn, Sc, Sc+Zr and Li additions on the properties, along with their own results concerning this group of casting materials.


Słowa kluczowe: aluminium alloys, casting, Al-Mg-Si system, alloying addition, precipitation,


pdfPobierz artykuł 9.77 MB >>