Jerzy Stachańczyk, Zbigniew Maniowski, Stanisław Pysz, Jan Krawczyk

ANALIZA UKŁADÓW WLEWOWYCH I ZASILAJĄCYCH DLA ODLEWU WPUSTU W WERSJI BEZ I Z WYKORZYSTANIEM PROCESU FILTRACJI

Streszczenie

Na przykładzie odlewu wpustu pokazano przebieg przepływu w układzie wlewowym, podczas wpływania do wnęki formy oraz w formie odlewniczej. Analizowano sposób doprowadzenia metalu do wnęki formy na jego końcowe właściwości. Zwrócono szczególną uwagę na prawidłowy proces ewakuacji powietrza z formy, mieszania się metalu z powietrzem w powiązaniu ze sposobem doprowadzenia, czyli wlewami doprowadzającymi. Analizę przeprowadzono dla klasycznego układu wlewowego, także z wykorzystaniem filtrów oraz z wykorzystaniem filtrów w układzie wlewowym.


Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, układ wlewowo-zasilający, filtracja ciekłego metalu,
pdfPobierz artykuł 969.0 KB >>