Marcin Małysza, Jerzy Stachańczyk, Stanisław Pysz

Proces wykonywania modeli wytapianych – symulacja komputerowa

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej i wizualizację procesu wykonywania modeli wytapianych. Symulację komputerową przeprowadzono przy zmiennej lepkości masy modelowej i zaprogramowanych parametrach techniczno-technologicznych wykonania modelu - ciśnienie wprowadzenia masy modelowej do matrycy, usytuowanie i wymiary układu zasilającego, geometria przepływu. Przedstawione wyniki to efekt zapoczątkowanych badań symulacyjnych procesu wykonywania modeli.


Słowa kluczowe: symulacja komputerowa, modele wytapiane, lepkość dynamiczna, układ zasilający, geometria przepływu,
pdfPobierz artykuł 0.99 MB >>