Zdzisław Żółkiewicz, Wiesław Jankowski

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI FILTRACYJNYCH DOŚWIADCZALNYCH WARSTW CERAMICZNYCH

Streszczenie

Jednym z podstawowych parametrów decydującym o prawidłowym przebiegu procesu zgazowywania modelu - z równoczesnym zapełnianiem przez ciekły metal formy, są właściwości powłoki ceramicznej nanoszonej na model polistyrenowy. Do tych czynników zalicza się przepuszczalność i wytrzymałość mechaniczną oraz termiczną powłoki. W artykule przedstawiono opracowany przyrząd oraz wyniki badań właściwości filtracyjnych wytypowanych doświadczalnych powłok ceramicznych nanoszonych na model polistyrenowy w procesie modeli zgazowywanych.


Słowa kluczowe: modele zgazowywane, lost foam, filtracja, przepuszczalność, wytrzymałość, warstwa ceramiczna,
pdfPobierz artykuł 871.9 KB >>