Janusz Faber, Maria Żmudzińska, Katarzyna Perszewska

OCZYSZCZANIE WYBRANYCH ODPADÓW ODLEWNICZYCH METODĄ BIODEGRADACJI (BADANIA WSTĘPNE)

Streszczenie

Artykuł przedstawia możliwości zastosowania biopreparatu Bio Activ PH do oczyszczania z substancji toksycznych (fenol, formaldehyd) wybranych rodzajów odpadowych mas formierskich i rdzeniowych w skali laboratoryjnej. Metoda ta nie była dotychczas stosowana do tego rodzaju odpadów. Badano możliwości biodegradacji zanieczyszczeń zawartych w odpadowych masach sporządzonych z piasków powlekanych żywicami fenolowymi. Zastosowanie gotowego biopreparatu do oczyszczania ze związków fenolu odcieków z mas odpadowych dało pozytywne wyniki, natomiast dodanie go bezpośrednio do odpadu nie przyniosło spodziewanych rezultatów.


Słowa kluczowe: biodegradacja, biopreparat, odpady, oczyszczanie, odlewnictwo, ochrona środowiska,
pdfPobierz artykuł 328.5 KB >>