Marek Kranc, Andrzej Gwiżdż, Krzysztof Jaśkowiec

OCENA ZMIAN STRUKTURY ŻELIWA SFEROIDALNEGO W ZALEŻNOŚCI OD PARAMETRÓW CZASOWO-TEMPERATUROWYCH PROCESU METALURGICZNEGO

Streszczenie

Przedstawiono wyniki prób technologicznych (skład chemiczny, krzywe krzepnięcia, mikrostruktura) przy wytapianiu żeliwa sferoidalnego w Instytucie Odlewnictwa w piecu indukcyjnym. W przypadku krystalizacji grafitu sferoidalnego nie obserwowano długiego przystanku o stałej temperaturze związanego z krystalizacją tej struktury, a następnie gwałtownego obniżenia temperatury po zakończeniu krzepnięcia, z wyraźnie widocznym punktem przegięcia krzywej termicznej, gdy krystalizuje eutektyka z grafitem. Temperatura, po osiągnięciu maksimum, powoli, lecz systematycznie spadała, a punkt przegięcia końca krystalizacji był trudny do wyznaczenia. W przypadku, gdy grafit wydzielał się w postaci wermikularnej obraz krzywej stygnięcia miał charakter pośredni. Występował wprawdzie przystanek o stałej temperaturze, ale był on krótszy, niż w przypadku wystąpienia grafitu płatkowego i nie obserwowano wyraźnego punktu przegięcia po zakończeniu krzepnięcia. Wytrzymywanie ciekłego metalu w piecu indukcyjnym w trakcie prób powodowało znaczny ubytek zawartości magnezu przyswojonego w procesie sferoidyzacji. Prace badawcze wykonano na zlecenie Fabryki Armatury JAFAR SA w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, działanie pt.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji zaworów w Fabryce Armatury JAFAR SA".


Słowa kluczowe: żeliwo sferoidalne, armatura żeliwna, struktura,
pdfPobierz artykuł 1.59 MB >>