Janusz Faber, Katarzyna Perszewska, Maria Żmudzińska

Związki zapachowe w gazach z rozkładu termicznego spoiw formierskich

Streszczenie

Przedstawiono wyniki analiz gazów powstających w wyniku działania wysokich temperatur na masy formierskie, w których jako spoiwo zastosowano wybrane, powszechnie stosowane w odlewniach żywice organiczne i utwardzacze. Jako narzędzie badawcze zastosowano specjalistyczny chromatograf gazowy przeznaczony do identyfikacji wyłącznie związków zapachowych z grupy alkanów.


Słowa kluczowe: spoiwa odlewnicze, masy formierskie i rdzeniowe, rozkład termiczny, odory, chromatografia gazowa,
pdfPobierz artykuł 1.03 MB >>