Emilia Wildhirt, Tomasz Olejnik, Jarosław Jakubski

Przyczepność i ścieralność wybranych powłok ochronnych określona dla sypkich mas samoutwardzalnych ze spoiwem organicznym

Streszczenie

Badania właściwości mas formierskich i rdzeniowych posiadają swoje określone normy i wzorce, według których określamy ich przydatność do konkretnych zastosowań, natomiast w odniesieniu do powłok istnieje duża różnorodność i wielokierunkowość badań, która nie została do tej pory usystematyzowana. Indywidualność rozwiązań dotyczących metod pomiaru i doboru kontrolowanych parametrów oraz dobór właściwych metod badawczych do odpowiednich powłok jest skomplikowanym procesem. Spowodowane jest to dużą ilością czynników podlegających ocenie zarówno z punktu widzenia przeznaczenia do różnych metali, jak również mas formierskich i rdzeniowych. W artykule przedstawiono wyniki badań ścieralności próbek pokrytych powłokami ochronnymi o różnej grubości w zależności od rodzaju rozpuszczalnika oraz ilości nałożonych warstw. Wykonano również pomiary przyczepności powłok.


Słowa kluczowe: masy formierskie, powłoki ochronne, ścieralność, przyczepność powłok,
pdfPobierz artykuł 3.09 MB >>