Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: lepkość dynamiczna (znaleziono: 2)

Proces wykonywania modeli wytapianych – symulacja komputerowa


W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej i wizualizację procesu wykonywania modeli wytapianych. Symulację komputerową przeprowadzono przy zmiennej lepkości masy modelowej i zaprogramowanych parametrach techniczno-technologicznych...

więcej >>


Badania powłok ochronnych stosowanych na formy metalowe


Metoda odlewania kokilowego opiera się na odlewaniu do metalowych, trwałych form, co pozwala na uzyskanie dużej liczby odlewów o praktycznie identycznych kształtach. W porównaniu z technologią odlewania do form piaskowych ma ona...

więcej >>