Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: metoda wytapianych modeli (znaleziono: 2)

Studium technologiczno-konstrukcyjne wykorzystania techniki szybkiego prototypowania do wykonania odlewu artystycznego – medalu 65-lecia Instytutu Odlewnictwa w Krakowie


Podjęto działania w zakresie wykonania odlewu artystycznego, to jest medalu 65-lecia Instytutu Odlewnictwa - z wykorzystaniem techniki szybkiego prototypowania. Opisano najważniejsze operacje technologiczne procesu od rysunku 2D do gotowego wyr...

więcej >>


BADANIA UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ ODLEWNI PRECYZYJNEJ


Emisja zapachów związana z działalnością różnego rodzaju instalacji przemysłowych czy obiektów jest traktowana jako uciążliwość, a nie szkodliwość dla ludzi i środowiska. Zapach, nawet subiektywnie odczuwany jako ...

więcej >>