Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: metody pomiaru (znaleziono: 2)

ZASTOSOWANIE NOWATORSKIEJ METODY POMIARU AKTYWNOŚCI TLENU W KONTROLI PROCESU WYTWARZANIA ŻELIWA SFEROIDALNEGO


Celem pracy była ocena metody pomiaru aktywności tlenu w ciekłym żeliwie dla prognozowania właściwości żeliwa po zakrzepnięciu. Przeprowadzono szereg wytopów doświadczalnych, wykonując pomiary aktywności tlenu po roztopieniu wsa...

więcej >>


PODSTAWOWE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z POMIAREM WIELKOŚCI I ROZKŁADU WIELKOŚCI CZĄSTEK


Artykuł ma charakter dyskusyjny. Przedstawiono w nim problemy dotyczące określenia wielkości cząstek oraz ich średniej średnicy. Cząstki rozpatrywano jako fazę rozproszoną w różnych układach, w tym koloidalnych. Omówiono ...

więcej >>