Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: nikiel (znaleziono: 5)

ZWILŻANIE i ŁĄCZENIE HfB2 i Ta z Ni


Przeprowadzono badania procesu zwilżania w próżni układu HfB2/Ta przez Ni. Zwarte próbki HfB2 (czystość 99.5%) otrzymano sposobem spiekania w wysokiej temperaturze bez dodat...

więcej >>


WPŁYW PROCEDURY BADAŃ ORAZ UTLENIANIA PODŁOŻA NIKLOWEGO NA ZWILŻANIE W UKŁADZIE Al/Ni


Przeprowadzono badania kinetyki zwilżania w temperaturze 700°C, w próżni dla układów typu kropla/podłoże, gdzie kropla czyste aluminium (99,999%), podłoże pastylki Ni (99,8%) i Niox...

więcej >>


Wpływ wielkości kropli na kinetykę zwilżania w układzie SAC305/Ni


Badania wpływu efektu wymiarowego kropli na kinetykę zwilżania niklu bezołowiowym stopem na bazie cyny przeprowadzono metodą kropli leżącej w próżni w temperaturze 260°C.Do badań użyto komercyjny stop lutowniczy na bazie...

więcej >>


Wpływ niklu na strukturę i twardość żeliwa sferoidalnego w odlewach cienkościennych


Technologia otrzymywania żeliwa sferoidalnego powoduje wydzielenie się grafitu w postaci kulek. Kształt ten w najmniejszym stopniu oddziałuje na obniżenie właściwości mechanicznych żeliwa sferoidalnego. Jego wytrzymałość w znacznej mie...

więcej >>


Konwersja materiałowo-technologiczna stopów niklu. Część 1. Klasyfikacja i zastosowanie stopów niklu


Praca powstała w wyniku realizacji projektu pt. „Konwersja technologiczna stopów niklu pracujących w ekstremalnych warunkach". Projekt ten, nr umowy TANGO2/340100/NCBR/2017 z dnia 28.04.2017 r., realizowany jest przez ...

więcej >>