Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: odlew artystyczny (znaleziono: 4)

Studium technologiczno-konstrukcyjne wykorzystania techniki szybkiego prototypowania do wykonania odlewu artystycznego – medalu 65-lecia Instytutu Odlewnictwa w Krakowie


Podjęto działania w zakresie wykonania odlewu artystycznego, to jest medalu 65-lecia Instytutu Odlewnictwa - z wykorzystaniem techniki szybkiego prototypowania. Opisano najważniejsze operacje technologiczne procesu od rysunku 2D do gotowego wyr...

więcej >>


Badanie innowacyjnych mieszanek do wykonania form gipsowych dla odlewów artystycznych


Przeprowadzono badania właściwości technologicznych opracowanych w Instytucie Odlewnictwa doświadczalnych mieszanek gipsowych. Opracowano mieszanki masy ceramicznej, w których podstawowym materiałem jest gi...

więcej >>


Badanie innowacyjnych mieszanek do wykonania form gipsowych dla odlewów artystycznych


Przeprowadzono badania właściwości technologicznych opracowanych w Instytucie Odlewnictwa doświadczalnych mieszanek gipsowych. Opracowano mieszanki masy ceramicznej, w których podstawowym materiałem jest gi...

więcej >>


Odlewnictwo w literaturze antycznej


W artykule zasygnalizowano obecność w literaturze świata antycznego wielu wzmianek odnoszących się do odlewnictwa. Ich analiza pozwala wzbogacić wiedzę o początkach i historii rozwoju odlewnictwa - jednej z najstarszych technicznych dziedz...

więcej >>