Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: odlewy dla kolejnictwa (znaleziono: 1)

Komputerowa symulacja naprężeń powstających w wyniku zastosowanej obróbki cieplnej


Na podstawie przyjętych krzywych obróbki, określono rozkład pól temperatury w wybranych odlewach modelowych otrzymanych w trakcie analizy cieplnej, a następnie przyjmując te wartości jako warunki brzegowe przeprowadzono zintegr...

więcej >>