Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: pył poregeneracyjny (znaleziono: 1)

Porównanie parametrów procesu granulacji pyłów odpadowych z procesu regeneracji


W artykule przedstawiono wyniki badań procesu bezciśnieniowej granulacji odlewniczych pyłów generowanych podczas: regeneracji mechanicznej zużytej masy z bentonitem (Pył 1), suchej regeneracji mechanicznej mieszaniny mas zużytych skł...

więcej >>