Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: stopy odporne na zużycie (znaleziono: 1)

Dobór materiału na elementy robocze maszyn pracujących w oczyszczalniach ścieków komunalnych


W części badawczej zaproponowano kilka rodzajów tworzyw (żeliwo ADI - które poddano czterem rodzajom obróbki cieplnej, staliwo manganowe oraz staliwo niklowo-miedziowe), zastosowanie których powinno zapewnić odpowie...

więcej >>