Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: degradacja (znaleziono: 3)

OCZYSZCZANIE WYBRANYCH ODPADÓW ODLEWNICZYCH METODĄ BIODEGRADACJI (BADANIA WSTĘPNE)


Artykuł przedstawia możliwości zastosowania biopreparatu Bio Activ PH do oczyszczania z substancji toksycznych (fenol, formaldehyd) wybranych rodzajów odpadowych mas formierskich i rdzeniowych w skali laboratoryjnej. Metoda ta nie była ...

więcej >>


Analiza zawartości siarki w masach z żywicami furanowymi


Masy z żywicami furanowymi należą do najszerzej stosowanych spośród mas ze spoiwami organicznymi, jeżeli chodzi o wykonywanie odlewów ze stopów żelaza. Wynika to z szeregu zalet tych mas. Jednak masy z żywicami furanowy...

więcej >>


Charakterystyka mikrostruktury nadstopu Inconel 713C po badaniach pełzania


The main aim of this investigation was to determine the microstructural degradation of Inconel 713C superalloy during creep at high homologous temperature. The alloy in as cast condition was characterized by large microstructural heterogeneity. In...

więcej >>