Wprowadź frazę:Wyniki wyszukiwania wyrażenia: nanomateriał (znaleziono: 2)

INTELIGENTNE NANOSTRUKTURY – DUŻO GADANIA, MAŁO EFEKTÓW? MITY I FAKTY


Inteligentne nanomateriały to takie, których struktury i elementy wykazują osobliwe i doskonale rozwinięte właściwości fizyczne, chemiczne, biologiczne spowodowane ich nanorozmiarami. Otrzymywaniem i z...

więcej >>


OCENA MOŻLIWOŚCI OTRZYMYWANIA NANOMODYFIKATORÓW DO STOPÓW ALUMINIUM Z WYKORZYSTANIEM METODY MECHANICZNEGO STOPOWANIA


Zastosowanie nanomateriałów obejmuje coraz szersze obszary działalności człowieka. Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania aspektami nanotechnologii w metalurgii ciekło-fazowej, zwłaszcza w od...

więcej >>