Jadwiga Kamińska

Porównanie parametrów procesu granulacji pyłów odpadowych z procesu regeneracji

Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań procesu bezciśnieniowej granulacji odlewniczych pyłów generowanych podczas: regeneracji mechanicznej zużytej masy z bentonitem (Pył 1), suchej regeneracji mechanicznej mieszaniny mas zużytych składających się w około 90% z masy formierskiej z technologii Floster S oraz 10% z masy rdzeniowej z żywicą fenolową typu rezolowego (Pył 2) oraz pyłów generowanych w procesie suchej regeneracji mechanicznej mas zużytych, których spoiwem są żywice furanowe (Pył 3). Badania miały na celu wytworzenie granulatu o określonych parametrach wymiarowych i wytrzymałościowych. Granule tworzono z czystego pyłu bentonitowego oraz z mieszanin o następujących składach: 75% wag. pyłów uzyskanych po regeneracji mieszaniny mas z 25% wag. pyłów z masy z bentonitem oraz 50% wag. pyłów uzyskanych po regeneracji masy furanowej i 50% wag. pyłów z masy z bentonitem. Nawilżony pył z masy bentonitowej został użyty jako spoiwo umożliwiające granulowanie się pyłów poregeneracyjnych z technologii sypkich mas samoutwardzalnych. Wyznaczono następujące parametry gotowego produktu finalnego: zawartość wilgoci (W), wytrzymałość zrzutową granulek (Wz), badaną bezpośrednio po procesie granulacji oraz po 1, 3, 5, 10 i 30 dobach sezonowania oraz wodoodporność granulek po 24 h zanurzenia w wodzie. Badania przeprowadzono dla granulatów uzyskanych przy nachyleniu misy granulatora wynoszącego 45° oraz dla czterech prędkości obrotowych misy wynoszących: 10, 15, 20 i 25 obr/min.


Słowa kluczowe: masy formierskie, sypkie masy samoutwardzalne, proces Floster S, pył poregeneracyjny, granulacja, ochrona środowiska,
pdfPobierz artykuł 1.11 MB >>