Katarzyna Szczepaniak-Lalewicz, Michał Woś

Opracowanie podstaw dyfuzyjnego mechanizmu suszenia formy ceramicznej

Streszczenie

Podjęto próbę opracowania modelu matematycznego oraz przeprowadzenia z jego wykorzystaniem analizy numerycznej suszenia warstwowej formy ceramicznej wykorzystywanej w odlewaniu precyzyjnym. Analizę numeryczną przeprowadzono w programie FLOW-3D, mając na uwadze jej zastosowanie przy opracowaniu optymalnej metody suszenia precyzyjnych warstwowych form ceramicznych przeznaczonych do odlewania stopów tytanu. Zaproponowany model fizyczny dwuwymiarowy „non-condensable gas model" umożliwia przeprowadzanie symulacji z uwzględnieniem stałej gazowej i ciepła właściwego.


Słowa kluczowe: formy ceramiczne, suszenie, analiza numeryczna,
pdfPobierz artykuł 1.33 MB >>